10 คาถาเงินล้าน ค้าขายร่ำรวย จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง คาถาเงินล้าน พลิกชีวิต จากวิกฤตสู่มหาเศรษฐี

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Last Updated on 26 November 2021คาถาเงินล้าน ค้าขายร่ำรวย จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง คาถาเงินล้าน พลิกชีวิต จากวิกฤตสู่มหาเศรษฐี

คาาเงินล้าน เชื่อว่าคนส่วนใหญ่อยากจะร่ำรวย จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง แต่ชีวิตก็มักพบแต่ปัญหาอุปสรรค วันนี้ร้านมงคลจะมาแนะนำพระคาถามหาเศรษฐี คาถาเงินล้าน ที่เรารวบรวมบาทสวดเงินล้านมหาเศรษฐีถึง 10 บทเพื่อที่จะทำให้ท่านตั้งจิตอธิฐาน สวดเพื่อฝ่ามหาวิกฤตไปสู่ความมั่งคั่งอันเรืองรอง

เมื่อท่านร่ำรวยเงินทอง ไม่ได้เดือดร้อนอนาทรร้อนใจแล้วขอให้ผู้สวดจงหมั่นทำทาน ตั้งตนประพฤติอยู่ในธรรม เพื่อให้ผลบุญส่งผลให้มีความสุขความเจริญสืบไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าสืบไป

ทางร้านรวบรวมบทสวดท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อสามารถนำไปพิมพ์เพื่อสะดวกในการเก็บไว้สวดเองหรือเผยแพร่บทสวดนี้ต่อไป

คาถาเงินล้านคาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

คาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง สวดมนต์ภาวนา เป็นประจำทุกวัน วันละ 9 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

“สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ”

คาถาเรียกทรัพย์ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

“พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม”
ใช้สวดภาวนาเรียกทรัพย์ เรียกเงินเรียกทอง จะสวด 3 จบ 5 จบ 7 จบ 9 จบก็ได้ แถมว่าเวลาตื่นนอน ก่อนนอน หรือใส่บาตร รวมถึงเวลาค้าขาย ก็สามารถสวดได้เช่นกันคาถามหาลาภ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

“สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
เกรัตสะ พระพุทธชิตา
สัพพโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุ เม”
สวดภาวนาเพื่อขอโชคขอลาภ และทำมาหากินให้ร่ำรวยๆ

คาถาเรียกเงิน (หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา)
สวดบ่อยๆ ด้วยใจสบาย สวดให้ใจสงบเป็นสมาธิ รักษาศีล และหมั่นให้ทานตามกำลัง จะเห็นผลชัดเจนจนรู้สึกได้ด้วยตนเอง

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังโหม อันตะรายา วินาศสันติคาถาขอลาภพระอุปคุต

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา
เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ
เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา
จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อิทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิคาถาเศรษฐี หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ (หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ
สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติ
สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติ
ฉิมพลี มหาลาภัง ภะวันตุเมคาถาเรียกเงินเข้าบ้าน

ให้สวดภาวนาตั้งจิตอธิฐานทุกวันก่อนออกจากบ้าน และหลังเข้าบ้านเพื่อเรียกทรัพย์เข้าบ้าน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

“โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง
มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง”

คาถาร่ำรวย
สวดคาถานี้เพื่อเสริมโชคลาภ โดยสวดภาวนากับน้ำสะอาด จากนั้นนำมาประพรมให้ทั่วบ้าน และร้านค้า ทำเป็นประจำจะช่วยให้ค้าขายดีและร่ำรวยเร็วยิ่งขึ้น

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

“ธะนัง โภคัง ทุสะมะนิ
นะนัง โภคัง ทุสะมะนิ
อุมิอะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ”พระคาถาเสี่ยงโชค

ก่อนเสี่ยงโชค เอาไว้สวดหรือท่องก่อนออกเดินทางไปเสี่ยงโชค ก่อนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซื้อล็อตเตอรี่.สวดประจำ ส่วนใหญ่จะเป็นวันละครั้ง ไว้สวดเพื่อสั่งสมโชคให้คงอยู่กับตัวเราโดยหลักในการท่องคาถาหรือบทสวดต่างๆนั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือ เราจะต้องมีสมาธิ มีใจที่ตั้งมั่น หรือมีความเชื่อความศรัทธาภายในจิตใจเสียก่อน ถึงจะเห็นผล

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง สัพพะสิทธิวิชชาจะระณะยะสัง สัพพะโลกาธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะจะริยะญาณะยะสัง เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ มะมะสุวุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทังหุรู หุรู สวาหายะคาถาโชคลาภ

ใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภ อาจจะใช้เสกกับน้ำแล้วใช้ล้างหน้าก็ได้

นะโมพุทธายะ
สัพพะสิเนหา จะปูชิโต
สัพพะโกรธาวินาสสันตุ
อะเสสะโตเมตตากรุณายัง
ทะยะวิสาโสปิยามะนา
โปเมสัพพะโลกัสสมิงขอให้มงคลจงอยู่แก่ท่าน ความร่ำรวยมั่นคั่ง โชคลาภจงมีแก่ท่านเทอญ

ท่านสามารถเลือกซื้อหินมงล สร้อยข้อมือมงคล ราคาถูกที่สุดได้ที่ร้านมงคลตามลิ้งข้างล่างได้ค่ะ

https://shopee.co.th/mongkondgemstone

หรือเลือกซื้อได้โดยตรงที่ร้านหินมงคล

https://mongkond.com/

🔻🔻ติดตามเรา🔻🔻
– Youtube: https://tiny.cc/mongkond
– Facebook: https://facebook.com/mongkondTH/
– Twitter: https://twitter.com/MongkondTH
– Website: https://mongkond.com

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Leave a Reply