ท้าวเวสสุวรรณ ผู้นำโชคลาภ บารมี อำนาจวาสนา ร่ำรวยเงินทอง

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท่านท้าวกุเวร เราจะพบเห็นท่านในรูปลักษณ์ของยักษ์ ยืนถือกระบองยาว หรือ คทา (ไม้เท้าเป็นรูปกระบอง) โดยท้าวเวสสุวรรณถือเป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลาย โดยท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือ มีเหล่าอสูรรากษสและภูตผีปีศาจเป็นบริวาร อีกทั้งยังถือว่าท่านเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลอันประกอบไปด้วย

ท้าวกุเวร หรือ ท้าวกุเวรเป็นโลกบาล ปกครองโลกด้านทิศเหนือ

พระอินทร์ ท้าวสักกะ ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก 

พระยม ท้าววิรุฬหกปกครองโลกด้านทิศใต้

และพระวรุณท้าววิรูปักษ์ ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก

ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ตำนานความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของท้าวเวสสุวรรณ

ตามตำนานความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่าในอดีตชาติท้าวเวสสุวรรณเคยเป็นพราหมณ์เปิดโรงงานค้าขายหีบยนต์บีบปั่นน้ำอ้อยจนร่ำรวยด้วยความใจบุญจึงได้นำเงินทองไปบริจาคให้ผู้ยากไร้และด้วยผลบุญที่ท้าวเวสสุวรรณทำจริงได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรคนสวรรค์พระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรแก่ท้าวเวสสุวรรณให้เป็นอมตะและเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพีเป็นเทพแห่งความร่ำรวยดังนั้นผู้คนจึงนิยมนำรูปท้าวเวสสุวรรณไว้เคารพบูชาเพื่อความมั่งคั่งประการตรงตามความหมายของชื่อท้าวเวสสุวรรณ

คือคำว่า เวส แปลว่าพ่อค้า คำว่าสุวรรณแปลว่าทอง จึงหมายถึงว่าพ่อค้าอันนี้ทรัพย์ได้แก่ทองคำ

นอกจากนี้อีกหนึ่งตำนานในพระพุทธศาสนาเล่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณซึ่งเดิมชื่อกุเวพราหมณ์ได้ทำบุญกุศลมากจนชาติต่อมาแต่เป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ พระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารและทรงเป็นพระสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุโสดาบันและได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าได้เข้าประทับจึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิหารอันสวยงามและการที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานบ่อยๆ จึงเป็นปัจจัยให้มีทิพยสมบัติมากมายเมื่อได้เป็นเทวดาก็ทรงมีอำนาจมาก ท่านท้าวเวสสุวรรณตามตำนานกล่าวว่าได้เคยถวายสัตย์ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะปกปักษ์รักษาป้องกันพระพุทธศาสนา เราจึงได้เห็นท่านยืนถือกระบองปกป้องวัดในปัจจุบัน

ตำนานความเชื่อของพราหมณ์ของท้าวเวสสุวรรณ

ตามตำนานของพราหมณ์ในเรื่องรามเกียรติ์เชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวร เป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ แต่ไปนับถือท้าวมหาพรหมผู้เป็นเทวดาปรารถนาจากบำเพ็ญบารมีทำให้ผิดใจกับพ่อ ซึ่งอยู่ในตระกูลยักษ์โดยท้าวมหาพรหมทรงโปรดปรานท้าวกุเวรจึงประทานบุษบกให้ เพื่อให้ล่องลอยไปไหนมาไหนได้ตามใจปรารถนา ก่อนที่ทศกัณฐ์จะไปแย่งบุศบกของท้าวกุเวรพระมหาพรหมประทานให้ไปและยึดกรุงลงกาที่ท้าวกุเวรปกครองอยู่มาได้สำเร็จ ท้าวมหาพรหมจึงสร้างนคร อลกา หรือ ประภา ตั้งอยู่ที่เขาหิมาลัย มีสวนชื่อ เจตรรถ อยู่บนเขามันทรคีรี อันเป็นกิ่งแห่งเขาพระสุเมรุ บ้างก็ว่า ท้าวกุเวรคติตำนานความเชื่อของคนไทยของท้าวเวสสุวรรณ

เรามักจะเห็นคนโบราณนำรูปท้าวเวสสุวรรณมาแขวนบนเปลเด็กอ่อนเนื่องจากความเชื่อที่ว่า ท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าแห่งอสูรจึงช่วยป้องกันภูตผีปีศาจไม่ให้มารบกวนเด็กเล็กได้นั่นเอง

ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ

อีกทั้งยังนิยมทำผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณสลักรูปท้าวเวสสุวรรณไว้ที่มีดหมอของสัปเหร่อเพื่อกำราบวิญญาณหรือบางคนก็พกรูปของท่านเพื่อป้องกันภัยจากภยันด้วย ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นภาพท้าวเวสสุวรรณในรูปลักษณ์ของยักษ์ยืนถือกระบองยาว หรือไม้เท้าขนาดใหญ่อยู่ระหว่างขา เพื่อพิทักษ์รักษาพระพุทธฐานหากใครที่เดินทางไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ก็จะพบรูปหล่อปิดทองด้านซ้ายของฐานองค์พระพุทธชินราชทำเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณเพื่อปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาไม่ให้หมู่มารมารังควาน และปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิ

ดังนั้นเราอาจจะเคยเห็นว่าตามวัดวาอารามต่างๆมีรูปปั้นยักษ์ตั้งอยู่ หากยืนอยู่เพียงต้นเดียวนั่นก็คือท้าวเวสสุวรรณ แต่ถ้าหากมี 2 ตนคือบริวารของท้าวเวสสุวรรณที่จะมาคอยปกป้องรักษาบริเวณวัด 

และนอกจากนั้นท้าวเวสสุวรรณจะมีหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแล้ว ท้าวเวสสุวรรณยังมีหน้าที่จดความดีของคนทางทิศเหนือไปจารึกและประกาศให้เทพยดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้รับรู้อีกด้วยท้าวเวสสุวรรณ แห่งวัดจุฬามณี

สถานที่สักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณปัจจุบันมีหลายสถานที่ เช่น วัดจุฬามณี เดิมชื่อวัดแม่เจ้าทิพย์ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม สร้างตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา ในคัมภีร์โบราณกล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวรตามคาถาบูชาต่อไปนี้

ท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ตั้ง นะโม 3 จบ

อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณมรณังสุขัง อะหังสุคะโต

นะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา

ภัทภูริโตเวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะเคล็ดลับการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

จุดธูปสักการะ 9 ดอกพร้อมทั้งถวายพร้อมดอกกุหลาบ 9 ดอกก่อนสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ตั้งจิตอธิฐานระลึกถึงคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย จากนั้นระลึกถึงคุณ แห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ผู้ท่องมนต์ควรตั้งจิตอธิฐานกราบไหว้บูชา ควรระลึกนึกถึงคุณธรรมของท่านท้าวเวสสุวรรณไปปฏิบัติด้วย กล่าวคือท่านเป็นผู้ให้โดยไม่คิดถึงสิ่งตอบแทน จะช่วยให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ร่ำรวยเงิน ทอง เกียรติยศ ลาภสักการะ พบพานแต่ความสุข

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นอสุรเทพผู้คุ้มครองสิ่งต่างๆจากอัปมงคล เชื่อกันว่าหากพกติดตัว จะช่วยป้องกันสิ่งอัปมงคงต่างๆ รวมถึงภยันตรายใดๆ และนำความโชคดีอย่างมหาศาล รวมถึงดลบันดาลโภคทรัพย์ ความร่ำรวย แก้วแหวนเงินทองอีกด้วยการบนบานท่านท้าวเวสสุวรรณ 

หากมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ มีความทุกข์เรื่องใดๆ หากประสงค์จะบนบานท้าวเวสสุวรรณให้ตั้งจิตอธิฐานดังนี้

ตอนนี้ลูกมีทุกข์เรื่อง (เรื่องที่มีความทุกข์ใจ) ลูกจึงขอกราบพึ่งบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดปัดเป่า

ความทุกข์หรือเคราะห์ ขอให้ลูกผ่านพ้น (เรื่องที่มีความทุกข์ใจ)

ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่านท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร

ขอให้เรื่อง (เรื่องที่มีความทุกข์ใจ)  ผ่านพ้นไปด้วยดี ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผล ลูกจะทำกุศลถวายให้

ขอให้เสด็จปู่าวเวสสุวรรณได้โปรดอนุเคราะห์ลูกด้วยเทอญการบนบานท่านท้าวเวสสุวรรณนั้นควรปฏิบัติดังนี้

  1. บนเรื่องการงาน ให้บนด้วยสังฆทาน 1 ชุด ให้มีรองเท้า 1 คู่อาสนสงฆ์ 1 ผืนพระพุทธรูปและเข็มกับดาย 1 ชุด
  2. บนเรื่องเงิน ให้บนด้วยสังฆทาน 1 ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาทหหรือถวายพระพุทธรูป 9 นิ้ว
  3. บนเรื่องความรัก ให้บนด้วยดอกกุหลาบแดง 9 ดอก ถือศีลแปดวันที่เกิด และวันพระ
  4. บนเรื่องความเจ็บป่วยสุขภาพ บนด้วยหนังสือสวดมนต์ (ยิ่งเป็นบทสวด 7 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งได้ผลดี)
  5. บนเรื่องการเรียน บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระปริยัติธรรมก็ได้
  6. บนเรื่องการแข่งขันเลื่อนตำแหน่ง การค้า บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1 คัน

เมื่อท่านบนบานท่านท้าวเวสสุวรรณด้วยข้าวของข้างต้นดังกล่าวเมื่อสัมฤทธิ์ผลสมปรารถนาแล้วให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธ แล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์เราทุกเรื่องกำหนดการคือไม่เกิน 3 ให้เดือนเห็นผล การถือศีลแปดถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบในตัวศีลเป็นพอการบน ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมเด็ดขาด เพราะเป็นอกุศลกรรมไม่มีเทพ เทวดาองค์ใดเห็นดีเห็นงามกับการทำผิดศีลธรรม

ขอให้มงคลจงอยู่แก่ท่าน ความร่ำรวยมั่นคั่ง โชคลาภจงมีแก่ท่านเทอญท่านสามารถเลือกซื้อหินมงล สร้อยข้อมือมงคล ราคาถูกที่สุดได้ที่ร้านมงคลตามลิ้งข้างล่างได้ค่ะ

https://shopee.co.th/mongkondgemstone

หรือเลือกซื้อได้โดยตรงที่ร้านหินมงคล

https://mongkond.com/

ขอบคุณรูปภาพประกอบและเนื้อหาบางส่วน

sanook.com

เว็บไซด์เนชั่นทีวี

🔻🔻ติดตามเรา🔻🔻
– Youtube: https://tiny.cc/mongkond
– Facebook: https://facebook.com/mongkondTH/
– Twitter: https://twitter.com/MongkondTH
– Website: https://mongkond.com

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF

One Comment on “ท้าวเวสสุวรรณ ผู้นำโชคลาภ บารมี อำนาจวาสนา ร่ำรวยเงินทอง”

Leave a Reply