สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

แล้วก็มาถึงการแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะไปสักการบูชาสักครั้งใน ชีวิตเราแล้ว โดยผู้เขียนจะขอเริ่มจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานครเป็น แรกเริ่มก่อน เพื่อที่ผู้อ่านจะสามารถเลือกเดินทางไปได้ง่ายๆ อีกทั้งยังสามารถที่จะใช้การเดินทางโดยรถประจำทางได้ เหตุก็เพราะในกรุงเทพฯ ก็ขึ้นชื่ออยู่ว่า รถติดมาก ถ้าขืนเอารถส่วนตัวไปอาจจะเจอกับสภาพการจราจรที่ติดขัด อีกทั้ง เมื่อไปถึงที่หมายแล้วเราอาจจะต้องหงุดหงิดเพราะไม่สามารถหาที่จอดรถได้ สถานที่เหล่านี้จึงขอแนะนำให้ใช้รถโดยสารประจำทางจะดีกว่า

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ที่ตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

วัดแห่งนี้ เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตร ได้อุทิศ บ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียง เรียกว่า หมู่บ้านกุฎีจีน เพื่อสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2368 และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระ นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) พระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” และ ทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองค์ ใหญ่ ชื่อ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “หลวงพ่อโต” ด้วยพระประสงค์ให้ มีพระโตอยู่นอกกำแพงเมืองเช่นเดียวกันกับ วัดพนัญเชิง แห่งเมืองกรุงเก่าซำปอกง วัดกัลยาณมิตร

หลวงพ่อโต เป็นที่เคารพสักการะในหมู่ชาวจีน ที่เรียกชื่อว่า ซ้ำปอกง หรือ ปอฮุดกง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่ หน้าตัก กว้าง 11.75 เมตร สูง 15.46 เมตร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารขนาด ใหญ่ตรงกลางระหว่างวิหารเล็กและพระอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ เป็น พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางอยู่ บนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำและพระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุ (เข่า) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น และเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ภายในผนังโบสถ์มีภาพจิตรกรรมแสดงพุทธประวัติ และแสดงชีวิตชาวบ้านใน สมัยรัชกาลที่ ๓ และยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระ ไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ ๔

นอกจากนี้ บริเวณหน้าวิหารหลวงเป็นหอระฆังที่เพิ่งสร้างใหม่ เก็บระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

ควรไปไหว้ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อชำปอกง เชื่อว่าจะ ช่วยด้านการทำมาค้าขาย ประกอบสัมมาอาชีพเจริญรุ่งเรือง จนเป็นใหญ่เป็น โตในอาชีพการงานวัดกัลยาณมิตร ริมน้ำ

สถานที่: วัดกัลยาณมิตร ซอยอรุณอมรินทร์ 6 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เวลาเปิด-ปิด: 7:00 – 17:00 น. เปิดทุกวัน
พิกัด: https://goo.gl/maps/mdB1WkcXpTKK2or4Aขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและรูปภาพประกอบบางส่วนจากหนังสือและ Internet

เรื่องราวที่นำเสนอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ

🔻🔻ติดตามเรา🔻🔻
– Youtube: https://tiny.cc/mongkond
– Facebook: https://facebook.com/mongkondTH/
– Twitter: https://twitter.com/MongkondTH
– Website: https://mongkond.com

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF