สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Last Updated on 7 November 2023
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

แล้วก็มาถึงการแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะไปสักการบูชาสักครั้งใน ชีวิตเราแล้ว โดยผู้เขียนจะขอเริ่มจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานครเป็น แรกเริ่มก่อน เพื่อที่ผู้อ่านจะสามารถเลือกเดินทางไปได้ง่ายๆ อีกทั้งยังสามารถที่จะใช้การเดินทางโดยรถประจำทางได้ เหตุก็เพราะในกรุงเทพฯ ก็ขึ้นชื่ออยู่ว่า รถติดมาก ถ้าขืนเอารถส่วนตัวไปอาจจะเจอกับสภาพการจราจรที่ติดขัด อีกทั้ง เมื่อไปถึงที่หมายแล้วเราอาจจะต้องหงุดหงิดเพราะไม่สามารถหาที่จอดรถได้ สถานที่เหล่านี้จึงขอแนะนำให้ใช้รถโดยสารประจำทางจะดีกว่า

วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
ที่ตั้ง ถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร

วัดชนะสงครามฯ เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดกลางนา เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เสด็จขึ้น ครองราชสมบัติ มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นให้คล้ายคลึงกับกรุง ศรีอยุธยามากที่สุด วัดใดที่ตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวัง ทรงให้ปฏิสังขรณ์ ใหม่ตลอดจนเปลี่ยนชื่อวัดให้เหมาะสม จึงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ วัดกลาง นา เป็น วัดตองปุ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เช่นเดียวกับวัดตองปุที่กรุงศรี อยุธยา เพื่อเทิดเกียรติทหารชาวรามัญในกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา สุรสิงหนาท ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพม่าในสงครามเก้าทัพ เมื่อ พ.ศ. 2328 สงครามที่ท่าดินแดงและสามสบ เมื่อ พ.ศ. 2329 และสงครามที่นคร ลำปางป่าซาง เมื่อ พ.ศ. 2330ต่อมา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ วัดตองปุ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดชนะสงคราม” เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงมีชัยชนะต่อพม่าในการรบทั้ง 3 ครั้ง

วัดชนะสงครามฯ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งได้ทรงเริ่ม ดำเนินการก่อสร้างที่บรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล ที่ เฉลียงพระอุโบสถด้านหลัง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชอุทิศพระราชทรัพย์ให้พระเจ้าบรม วงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ดำเนินการก่อสร้าง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ มาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล ที่ 7) ซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ราชบัณฑิตยสภาดำเนินการก่อสร้างต่อ ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นนายก ราชบัณฑิตยสภาและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัด ติวงศ์ ทรงดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จสิ้น พ.ศ. 2470 ได้มีพิธีอัญเชิญพระอัฐิ จากพระราชวังบวรสถานมงคลไปประดิษฐานไว้

การได้มากราบสักการะพระประธานในโบสถ์ และรูปเคารพสมเด็จ พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท จะมีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงและบังเกิด ความเป็นสิริมงคล ควรบูชาด้วยธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอกวัดชนะสงคราม

สถานที่: วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เวลาเปิด-ปิด: 8:00 – 17:00 น. เปิดทุกวัน
พิกัด: https://goo.gl/maps/kgPDsPxP3mb6ZsEX6ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและรูปภาพประกอบบางส่วนจากหนังสือและ Internet

เรื่องราวที่นำเสนอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ

🔻🔻ติดตามเรา🔻🔻
– Youtube: https://tiny.cc/mongkond
– Facebook: https://facebook.com/mongkondTH/
– Twitter: https://twitter.com/MongkondTH
– Website: https://mongkond.com

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF