สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Last Updated on 10 November 2023
วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

แล้วก็มาถึงการแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะไปสักการบูชาสักครั้งใน ชีวิตเราแล้ว โดยผู้เขียนจะขอเริ่มจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานครเป็น แรกเริ่มก่อน เพื่อที่ผู้อ่านจะสามารถเลือกเดินทางไปได้ง่ายๆ อีกทั้งยังสามารถที่จะใช้การเดินทางโดยรถประจำทางได้ เหตุก็เพราะในกรุงเทพฯ ก็ขึ้นชื่ออยู่ว่า รถติดมาก ถ้าขืนเอารถส่วนตัวไปอาจจะเจอกับสภาพการจราจรที่ติดขัด อีกทั้ง เมื่อไปถึงที่หมายแล้วเราอาจจะต้องหงุดหงิดเพราะไม่สามารถหาที่จอดรถได้ สถานที่เหล่านี้จึงขอแนะนำให้ใช้รถโดยสารประจำทางจะดีกว่า

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ที่ตั้ง ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรม มหาราชวัง เขตพระนคร

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เราเรียกกันว่า วัดพระแก้ว นั้นสร้าง ขึ้นใน พ.ศ. 2325 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (รัชกาลที่ 1) ซึ่งสร้างขึ้นในพื้นที่ส่วนเดียวกันกับพระบรมมหาราชวัง โดยพระองค์มีพระราชประสงค์จะให้เป็นที่ประดิษฐานของ “พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร” หรือ “พระแก้วมรกต” พระคู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์พระแก้วมรกต

พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อนเนไฟรต์สีเขียว ดังมรกต เป็นพระพุทธรูปสกุลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสน พบครั้ง แรกปี พ.ศ. 1977 ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์วัดป่าญะ ต.เวียง เมืองเชียงราย หรือ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย ในปัจจุบัน ซึ่งการค้นพบนั้นเพราะเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่า ลงองค์พระเจดีย์จนพังทลายลงพบพระพุทธรูปพอกปูนลงรักปิดทอง จึงได้นำ ไปไว้ในวิหาร กระทั่งปูนบริเวณพระนาสิกเกิดกะเทาะออกเผยให้เห็นเนื้อมรกต ข้างใน จึงกะเทาะปูนออกทั้งองค์ปรากฏเป็นเนื้อหยกสีมรกตทั้งองค์

เมื่อพระเจ้าสามฝั่งแกน แห่งเชียงใหม่ทราบข่าวจึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่เชียงใหม่ โดยอัญเชิญไว้บนหลังช้าง ระหว่างเดินทางนั้นช้างทรงพระแก้วมรกตกลับไม่เดินทางไปยังเชียงใหม่แต่ไปทางลำปางแทน พระองค์ทรงเห็นว่า ลำปางก็อยู่ในอาณาจักรล้านนาจึงเชิญไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเต้า กระทั่งสมัยพระเจ้าติโลกราช จึงได้เชิญพระแก้วมรกตมายังเชียงใหม่ สร้างปราสาทประดิษฐานไว้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งล้านช้าง มาครอง เมืองเชียงใหม่ เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาเสด็จกลับหลวงพระบาง ก็เชิญพระ แก้วมรกตไปด้วยพร้อมกับพระพุทธสิหิงค์ ต่อมาล้านช้างย้ายเมืองหลวงจาก หลวงพระบางมาเวียงจันทน์ ก็อัญเชิญพระแก้วมรกตลงมาด้วย

กระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง พระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาจาก อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ประเทศลาว ในครั้งนั้นประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณราชวรารามฯ (วัดแจ้ง) ต่อมาเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรลงบุษบกในเรือพระที่นั่ง เสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประดิษฐานยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาจนถึงปัจจุบัน

วัดพระแก้ว ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ส่วนภายในพระอุโบสถและระเบียงรอบวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง รามเกียรติ์ที่มีความสวยงามมาก และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น พระศรีรัตน เจดีย์ ปราสาทนครวัดจำลอง ปราสาทพระเทพบิดร ฯลฯ

นอกจากจะเข้ามาภายในวัดพระแก้วมรกตแล้ว บริเวณใกล้เคียงยังมี สถานที่สำคัญให้เยี่ยมชมภายในพระบรมมหาราชวัง อาทิพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นพระมหาปราสาทองค์แรกที่สร้างขึ้น ในพระราชวัง ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีการมงคลและ บำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ

พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท อยู่ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาทใช้เป็นที่ประทับทรงพระราชพาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงาน พระราชพิธีที่มีขบวนแห่

พระที่นั่งพิมานรัตยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงใช้เป็นที่บรรทม และทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคม สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารฝ่ายในเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระ ราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ กษาปณ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญกษาปณ์ และเงินตราโบราณ เพื่อเผยแพร่ให้กับชาวไทยและชาว ต่างชาติ

ควรไปไหว้ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งของ เมืองไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล เชื่อว่า ถ้าได้มาไหว้พระแก้วมรกต จะช่วยให้ แก้ว แหวน เงิน ทองไหลมาเทมา นำพาความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้มากราบไหว้วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สถานที่: วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10200
เวลาเปิด-ปิด: 8:30 – 15:30 น. เปิดทุกวัน
พิกัด: https://goo.gl/maps/S19yx3K3iyUrbM8f7ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและรูปภาพประกอบบางส่วนจากหนังสือและ Internet

เรื่องราวที่นำเสนอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ

🔻🔻ติดตามเรา🔻🔻
– Youtube: https://tiny.cc/mongkond
– Facebook: https://facebook.com/mongkondTH/
– Twitter: https://twitter.com/MongkondTH
– Website: https://mongkond.com

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF