สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

แล้วก็มาถึงการแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะไปสักการบูชาสักครั้งใน ชีวิตเราแล้ว โดยผู้เขียนจะขอเริ่มจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานครเป็น แรกเริ่มก่อน เพื่อที่ผู้อ่านจะสามารถเลือกเดินทางไปได้ง่ายๆ อีกทั้งยังสามารถที่จะใช้การเดินทางโดยรถประจำทางได้ เหตุก็เพราะในกรุงเทพฯ ก็ขึ้นชื่ออยู่ว่า รถติดมาก ถ้าขืนเอารถส่วนตัวไปอาจจะเจอกับสภาพการจราจรที่ติดขัด อีกทั้ง เมื่อไปถึงที่หมายแล้วเราอาจจะต้องหงุดหงิดเพราะไม่สามารถหาที่จอดรถได้ สถานที่เหล่านี้จึงขอแนะนำให้ใช้รถโดยสารประจำทางจะดีกว่า

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ที่ตั้ง ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

วัดระฆังโฆสิตารามฯ หรือเรารู้จักกันดีว่า วัดระฆัง หรือ วัดหลวงพ่อ โต เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้าง ขึ้นในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางหว้าใหญ่ (วัดบางว้าใหญ่)

ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างพระราชวัง ใกล้วัดบางหว้าใหญ่ โปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวง และเป็นที่ ประทับของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จโต วัดระฆัง

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (รัชกาลที่ 1) วัดบางหว้าใหญ่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของเจ้านายวังหลัง คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี (สา) พระเชษฐ ภคินีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และ เป็นพระชนนีของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ทรงมีตำหนักที่ประทับอยู่ติด กับวัด ครั้งหนึ่งได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดร่วมกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่ วัด พระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงสร้างระฆังชดเชยให้วัดบางหว้าใหญ่ 5 ลูก จากนั้นได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม”

อาจเป็นเพราะขุดพบระฆังที่วัดนี้ หรือเพื่อฟื้นฟูแบบแผนครั้งกรุงศรี อยุธยา ที่มีวัดชื่อวัดระฆังเช่นกัน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) จึงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก “วัดระฆังโฆสิตาราม” เป็น “วัดราชคัณฑิยาราม” (คัณฑิ แปลว่า ระฆัง) แต่ไม่มีคนนิยมเรียกชื่อนี้ ยังคง เรียกว่า วัดระฆัง กระทั่งทุกวันนี้

บริเวณวัดระฆังฯ มีหอพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มาก เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี และโปรดเกล้าฯ ให้รื้อมาถวายวัด เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว มีพระราชประสงค์ จะบูรณปฏิสังขรณ์ให้สวยงามเพื่อเป็นหอพระไตรปิฎกอยู่คู่กับวัดแห่งนี้สืบไป

เมื่อมาเยือนแล้วควรได้ไปกราบสักการะ “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)” และพระประธานในโบสถ์ “หลวงพ่อยิ้มรับฟ้า” พร้อมสวดพระ คาถาชินบัญชร เพื่อขจัดปัดเป่าทุกข์ภัย เอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย และป้องกัน สิ่งอัปมงคลต่างๆ พร้อมด้วยถวายหมากพลูแด่สมเด็จโต เพื่อความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตการงานวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

สถานที่: วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เวลาเปิด-ปิด: 8:00 – 17:00 น. เปิดทุกวัน
พิกัด: https://goo.gl/maps/yMvVzw3HpvbAwjXD6ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและรูปภาพประกอบบางส่วนจากหนังสือและ Internet

เรื่องราวที่นำเสนอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ

🔻🔻ติดตามเรา🔻🔻
– Youtube: https://tiny.cc/mongkond
– Facebook: https://facebook.com/mongkondTH/
– Twitter: https://twitter.com/MongkondTH
– Website: https://mongkond.com

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF