อันดาลูไซต์ (Andalusite)

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Last Updated on 15 December 2023อันดาลูไซต์

อันดาลูไซต์

อันดาลูไซต์เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่ทรงพลัง โดดเด่นด้วยการเล่นสีที่โดดเด่นและการลอกสีที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งหมายความว่ามันจะแสดงสีที่ต่างกันจากมุมที่ต่างกัน มีต้นกำเนิดมาจากแคว้นอันดาลูเซีย ประเทศสเปน ซึ่งเป็นที่ซึ่งมีการค้นพบครั้งแรก และได้รับการยกย่องว่าเป็นมากกว่าความสวยงาม ในหลายวัฒนธรรม เชื่อกันว่าเป็นหินแห่งความสมดุลและความพอประมาณ นำความสามัคคีมาสู่จิตใจที่ซับซ้อนของมนุษย์ ว่ากันว่าส่งเสริมการมองโลกที่ชัดเจนและเป็นกลาง ไม่ถูกบดบังด้วยอคติทางอารมณ์ ส่งเสริมความคิดที่มีเหตุผลและแนวทางการใช้ชีวิตที่เน้นการปฏิบัติ

ในการปฏิบัติทางอภิปรัชญา แอนดาลูไซต์ได้รับการยอมรับว่ามีการปกป้องที่แข็งแกร่ง ทรัพย์สมบัติ โดยเฉพาะการไม่ปรารถนาดี นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการระลึกถึงชีวิตในอดีต ทำให้เป็นหินที่มีค่าสำหรับผู้ที่สนใจประสบการณ์ไซโครเมทริกหรือการสำรวจการกลับชาติมาเกิด รูปทรง “กากบาท” ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของหินซึ่งมองเห็นได้ภายในโครงสร้างของหิน ยังให้นำไปใช้ในพิธีกรรมและเป็นเครื่องรางสำหรับการปกป้องและการต่อสายดิน

เชื่อกันว่าสีอันหลากหลายของแอนดาลูไซต์ เชื่อมโยงกับจักระต่างๆ ทำให้เป็นหินอเนกประสงค์สำหรับการจัดตำแหน่งและเติมพลังให้กับระบบจักระทั้งหมด มันเชื่อมโยงเป็นพิเศษกับหัวใจและจักระราก สนับสนุนความสมดุลทางอารมณ์และความมีชีวิตชีวาทางกายภาพ ในชีวิตประจำวัน การพกพาหรือสวมใส่แอนดาลูไซต์เชื่อกันว่าส่งเสริมความรู้สึกตระหนักรู้ในตนเอง เพิ่มความมั่นใจ และช่วยในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยการปรับปรุงสมาธิและสมาธิ

หินไหมเศรษฐี Promotion Bannerพลังอำนาจของอันดาลูไซต์
Andalusite ได้รับการยกย่องในด้านความสามารถในการควบคุมตนเอง เอาชนะความไม่แน่ใจ และอำนวยความสะดวกในการเรียกคืนความทรงจำ
กล่าวกันว่าช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางอารมณ์ ช่วยในการแก้ไขข้อขัดแย้ง และรักษาศูนย์กลางส่วนบุคคลในช่วงเวลาแห่งความเครียด
อัญมณีส่งเสริมลัทธิปฏิบัตินิยมและการปฏิบัติจริง ช่วยในการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล และเพิ่มคุณภาพความเป็นผู้นำ
เชื่อกันว่าคุณสมบัติในการปกป้องของ Andalusite จะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดี และเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการสำรวจจิตวิญญาณ
มันปรับระนาบทางกายภาพและจิตวิญญาณให้สมดุลและเชื่อมโยงกันและมีประโยชน์ในการทำสมาธิและการรักษา

 Article Id: THA6V198Cgemstone
อันดาลูไซต์ (Andalusite)

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF