หยกเนไฟรต์ (Nephrite Jade)

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Last Updated on 15 December 2023หยกเนไฟรต์

หยกเนไฟรต์

หยกเนไฟรต์ ซึ่งเป็นหินที่มีมาแต่โบราณกาล ได้รับการยอมรับจากอารยธรรมต่างๆ เนื่องมาจากเป็นศูนย์รวมของความเจริญรุ่งเรือง ความบริสุทธิ์ และความกลมกลืน อัญมณีสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์นี้เป็นที่นับถือในวัฒนธรรมตั้งแต่จีนไปจนถึงชาวเมารีในนิวซีแลนด์ โดยถูกแกะสลักเป็นเครื่องราง เครื่องประดับ และวัตถุที่ใช้ในพิธีการซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานะและพลังทางจิตวิญญาณ เชื่อกันว่าหยกเนไฟรต์เป็นแหล่งพลังงานอันเงียบสงบ ซึ่งประสานพลังชีวิตเข้ากับจังหวะการเต้นของหัวใจของโลก

กล่าวกันว่าแก่นแท้ของหยกเนไฟรต์ช่วยทำใจตั้งมั่นแน่วแน่และดึงดูดโชคลาภ เป็นสิ่งสำหรับผู้ที่แสวงหาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์สงบสุข ในหลายวัฒนธรรม หินนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหินแห่งความฝัน ช่วยให้เข้าถึงโลกแห่งจิตวิญญาณและเข้าใจความรู้ด้านพิธีกรรมได้ หยกเนไฟรต์มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาจักระหัวใจ ซึ่งส่งเสริมความสมดุลทางอารมณ์และความมั่นคงในความสัมพันธ์

นอกจากนี้ พลังของเนไฟรต์เจดยังกล่าวกันว่าขยายไปสู่ขอบเขตของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี หมอโบราณใช้มันเพื่อทำความสะอาดและเสริมสร้างการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกาย เชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมให้มีอายุยืนยาว ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยจิตวิญญาณอันเงียบสงบและร่างกายที่แข็งแรง มรดกอันยาวนานของล้ำค่าในฐานะหินแห่งภูมิปัญญาอันเงียบสงบและความงามที่ซับซ้อนยังคงเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจและความเคารพในโลกสมัยใหม่

หินไหมเศรษฐี Promotion Bannerพลังอำนาจของหยกเนไฟรต์
เชื่อกันว่าหยกเนไฟรต์ดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมการเติบโตทางการเงิน ทำให้เป็นหินแห่งความมั่งคั่ง
ได้รับการเคารพในฐานะผู้พิทักษ์ ปัดเป่าพลังงานเชิงลบและสร้างสภาพแวดล้อมที่กลมกลืนกัน
หินนี้มักใช้ในการเยียวยาอารมณ์ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความรัก ความซื่อสัตย์ และการบำรุงเลี้ยงความสัมพันธ์
กล่าวกันว่าหยกเนไฟรต์มีคุณสมบัติในการรักษาทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการล้างพิษในร่างกายและช่วยให้อายุยืนยาว
ยังขึ้นชื่อในด้านคุณประโยชน์ทางจิตวิญญาณ เช่น การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและโลกฝ่ายวิญญาณ

 Article Id: THA6V204Cgemstone
หยกเนไฟรต์ (Nephrite Jade)

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF