คาถารักใคร่

คาถารักใคร่ ผูกจิตผูกใจ

คาถารักใคร่ ผูกจิตผูกใจ มีพุทธคุณเด่นในเรื่องที่ทำให้หญิงชายมารักมาหลงไม่เสื่อมคลาย นิยมเสกลงบนแป้งผัดหน้า เสกลงบนใบรักซ้อน แล้วนำมาวางไว้ในหมอนเป็นมหารำลึก

Read More