คาถาคุ้มภัย

คาถาคุ้มภัย

คาถาคุ้มภัย มีพุทธคุณเด่นในทางป้องกันไฟไหม้และคุ้มโรคภัย เสกลงสิ่งของต่างๆ เพื่อความคงทน และป้องกันการลักขโมยได้ดี คุ้มบ้านคุ้มเรือน คุ้มพืชผลการเกษตรได้ดี

Read More