คาถามหานิยม

คาถามหานิยม

คาถามหานิยม มีพุทธคุณในทางเมตตามหานิยม มีคุณสับผู้เสกดียิ่งนัก หากเสกลงบนน้ำอ้อยที่ใส่ลงในโอ่งน้ำ จะทำให้ผู้ที่ได้ดื่มน้ำนี้ จะรักจะหลงเราทั้งสิ้น

Read More