คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาแคล้วคลาด ปลอดภัย

คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย บทนี้ สามารถเสกลงบนแป้งผัดหน้าหรือวัตถุใดๆ ก็ได้ ด้วยพุทธคุณนี้ ทั้งจังงังแคล้วคลาด และคงทนคงกระพัน ถือเป็นคาถาที่ดีเลิศยิ่งนัก สาธุ

Read More