ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ ผู้นำโชคลาภ บารมี อำนาจวาสนา ร่ำรวยเงินทอง

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นอสุรเทพผู้คุ้มครองสิ่งต่างๆจากอัปมงคล เชื่อกันว่าหากพกติดตัว จะช่วยป้องกันสิ่งอัปมงคงต่างๆ รวมถึงภยันตรายใดๆ และนำความโชคดีอย่างมหาศาล

Read More