ไฉ่ซิงเอี๊ย

ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ คาถาบูชาไฉ่ซิงเอี๊ย

ไฉ่ซิงเอี๊ย เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ชาวจีนจะไหว้ซึ่งวันตรุษจีน ถือเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนโพ้นทะเลให้ความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในการเริ่มต้นชีวิตเข้าสู่ปีใหม่ตรุษจีน โดยจะไหว้ไฉ่ซิงเอี๊ย เป็นองค์แรก โดยเชื่อว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ ความสุขความเจริญในชีวิต

Read More