Lapiz Lazili Feature Image

ลาพิส ลาซูลี เทพเจ้าแห่งปัญญาและการหยั่งรู้

ลาพิส ลาซูลี เป็นหินมงคลที่มีพลังแห่งญาณทัศนะหยั่งรู้ความจริงเบื้องลึกภายในจิตใจ พลังของหินสามารถเปิดเผมตัวตนภายในออกมาอย่างลึกซึ้งทำให้เกิดปัญญาญาณ

Read More