หมอชีวกโกมารภัจจ์

หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนไทย

หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นบุคคลที่มีบุคคลที่มีตัวตนกถาจริงในประวัติศาสตร์พระพุทธนา โดยเป็นยอดหมอประจำพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

Read More