หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เคล็ดลับการสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ

พระคาถามหาจักรพรรดิ เป็นคาถาที่หลวงปู่ดู่รจนาเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก อานิสงค์แห่งพระคาถามหาจักรพรรดิ์นั้นครอบจักรวาล สามารถดลบันดาลให้ชีวิตดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแลทางธรรม

Read More