คาถารักใคร่

คาถารักใคร่ ผูกจิตผูกใจ

คาถารักใคร่ ผูกจิตผูกใจ มีพุทธคุณเด่นในเรื่องที่ทำให้หญิงชายมารักมาหลงไม่เสื่อมคลาย นิยมเสกลงบนแป้งผัดหน้า เสกลงบนใบรักซ้อน แล้วนำมาวางไว้ในหมอนเป็นมหารำลึก

Read More
คาถามหานิยม

คาถามหานิยม

คาถามหานิยม มีพุทธคุณในทางเมตตามหานิยม มีคุณสับผู้เสกดียิ่งนัก หากเสกลงบนน้ำอ้อยที่ใส่ลงในโอ่งน้ำ จะทำให้ผู้ที่ได้ดื่มน้ำนี้ จะรักจะหลงเราทั้งสิ้น

Read More