พลอยพลอยตาเสือ (Tiger’s Eye)

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Last Updated on 15 December 2023พลอยพลอยตาเสือ

พลอยพลอยตาเสือ

ไทเกอร์อายเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องการดึงดูดแสงและสี ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องรางแห่งความเจริญรุ่งเรืองและการปกป้อง ด้วยความแวววาวดุจแพรไหมที่โดดเด่น หินก้อนนี้จึงมีแถบสีทองถึงสีน้ำตาลแดง คล้ายดวงตาของเสือ ในอดีต Tiger’s Eye ถูกนำมาใช้ทางด้านพลังงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ อำนาจ และความซื่อสัตย์ ทหารโรมันโบราณถือมันเพื่อหันเหอาวุธและกล้าหาญในการสู้รบ ในตำนานตะวันออก เชื่อกันว่า Tiger’s Eye นำมาซึ่งความชัดเจนและเพิ่มความสามารถทางจิต

ตลอดเวลาที่ผ่านมา Tiger’s Eye มีความเชื่อมโยงกับเสือวิเศษ ราชาแห่งสัตว์ร้าย ในตำนานตะวันออก หินลึกลับนี้ขึ้นชื่อว่าส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และทำให้ความต้องการของตนเองชัดเจน มีประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาโรคทางจิต ขจัดความกลัวและความวิตกกังวล ผู้ฝึกคริสตัลบำบัดใช้ไทเกอร์อายเพื่อสร้างสมดุลหยินหยางและเติมพลังให้กับร่างกายทางอารมณ์ มันช่วยรักษาอารมณ์ที่แปรปรวน ทำให้เรามีพลังใจ จุดมุ่งหมาย ความกล้าหาญ และความมั่นใจในตนเอง และปลดปล่อยความตึงเครียด

Tiger’s Eye ยังเป็นที่รู้จักกันในนามหินแห่งการปฏิบัติจริงและความสมดุล ชวนให้นึกถึงความสามัคคี ความเป็นคู่ของพลังแห่งธรรมชาติ โดยจะกีดกันผู้คนที่อยู่ห่างไกลจากกันและไม่สามารถกระทำได้ และเคลียร์กระบวนการคิดและอารมณ์เพื่อให้มองเห็นสถานการณ์ตามที่เป็นจริง เชื่อกันว่าจะช่วยดึงดูดความโชคดี ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และส่งเสริมความชัดเจนของจิตใจ หินส่งเสริมการกระทำและช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณและความเข้าใจ โดยปราศจากอารมณ์

หินไหมเศรษฐี Promotion Bannerพลังอำนาจของพลอยพลอยตาเสือ
เชื่อกันว่าไทเกอร์อายให้ความกล้าหาญ ความสงบ และความแข็งแกร่งทางร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งสถานการณ์ที่สับสนอลหม่าน
เป็นที่ทราบกันดีว่าส่งเสริมความสามัคคีและความสมดุล ช่วยปลดปล่อยความกลัวและความวิตกกังวลซึ่งสืบเนื่องมาจากพลังและความตั้งใจส่วนบุคคล
ว่ากันว่าอัญมณีช่วยเพิ่มความรู้สึก ส่งเสริมสัญชาตญาณ และเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจ ช่วยในการสื่อสารที่ชัดเจน
พลอยพลอยตาเสือยังถือเป็นหินที่นำความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง มักใช้ในการเผยแผ่
เชื่อกันว่าเพื่อปกป้องผู้สวมใส่จากเจตนาเชิงลบ โดยการสะท้อนความปรารถนาร้ายกลับไปยังแหล่งที่มา

 Article Id: THA6V179Cgemstone
พลอยพลอยตาเสือ (Tiger’s Eye)

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF