หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เคล็ดลับการสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF
หลวงปู่ดู่ วัดสะแก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้รจนาบทสวดพระคาถาพระมหาจักรพรรดิ

หลวงปู่ดู่ ท่านให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนา ปฏิบัติตนสมถะ มีจริยวัตรอันงดงาม ท่านไม่นิยมความหรูหรา อยากเด่นอยากดังแม้แต่น้อย ท่านปฏิบัติตนเหมือนพระบ้านนอกรูปหนึ่งเท่านั้น โดยที่ไม่ออกจากวัดไปไหน ไม่เคยได้รับการศึกษา ปริญญาระดับสูงๆ ในทางโลก แต่ในทางธรรมนั้นท่านเป็นดั่งพระเถระ ผู้ถึงพร้อมด้วยจริยวัตรอันงดงาม สงบ เรียบง่าย เบิกบาน และถึงพร้อมด้วยธรรมวุฒิ ที่รู้ถ้วนทั่วในวิชชาอันจะนำพา ให้พ้นเกิดพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายวัฏฏสงสาร เป็นที่ฝากเป็นฝากตายและฝากหัวใจของศิษยานุศิษย์ทุกคน

หลวงปู่ดู่ วัดสะแก
หลวงปู่ดู่ วัดสะแก จังหวัดอยุธยาหลวงปู่ดู่ท่านให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการลงมือปฏิบัติ ท่านสอนไว้ว่า

“ถ้าไม่เอา(ปฏิบัติ)เป็นเถ้าเสียดีกว่า”

สำหรับผู้ที่ไปกราบนมัสการท่านบ่อยๆ หรือมีโอกาสได้ฟังท่านสนทนาธรรม ก็คงจะได้เห็นกุศโลบายในการสอนของท่านที่จะโน้มน้าว ผู้ฟังปรับปรุงแก้ไขตนเอง ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ให้ท่านฟังใน เชิงว่ากล่าวว่า เป็นต้นเหตุของปัญหาและความยุ่งยาก แทนที่ท่านจะเออออไปตามอันจะทำให้เรื่องยิ่งบานปลายออกไป ท่านกลับปรามว่า

“เรื่องของคนอื่น เราไปแก้เขาไม่ได้ ที่แก้ได้คือตัวเรา แก้ข้างนอกเป็นเรื่องโลก แต่แก้ที่ตัวเรานี่เป็นเรื่องธรรม”

คำสอนของหลวงปู่ดู่ จึงสรุปลงที่การใช้ชีวิตอย่างคนไม่ประมาทนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่จะต้องเป็นไปพร้อมๆ กัน ก็คือ ความพากเพียรที่ลงสู่ภาคปฏิบัติ ในมรรควิถีที่เป็นสาระแห่งชีวิตของผู้ไม่ประมาท ดังที่ท่านพูดย้ำเสมอว่า

“หมั่นทำเข้าไว้ๆ” 

พระคาถามหาจักรพรรดิ เป็นคาถาที่หลวงปู่ดู่รจนาเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก อานิสงค์แห่งพระคาถามหาจักรพรรดิ์นั้นครอบจักรวาล สามารถดลบันดาลให้ชีวิตดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแลทางธรรม สามารถปรับภพภูมิ ได้ทุกดวงจิตวิญญาณรวมถึงเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น และเป็นคุณกับผู้สวด และ และ ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะ เมื่อเทวดาเลื่อนภพภูมิสูงขึ้นย่อมมีพลังเพิ่มมากขึ้นในการช่วยเหลือคุ้มครองประเทศชาติ สำหรับท่านที่มีองค์เทพหรือเทวดารักษาตัวการสวดคาถามหาจักรพรรดิ์ให้ได้ผลสูงที่สุดนั้น ให้น้อมนำจิตอธิษฐานและปฏิบัติดังนี้

หายใจเข้าลึกๆ ทำจิตใจให้สงบ เมื่อสงบแล้วให้ตั้งอธิษฐานจิต อฐิษฐานต่อไปนี้

“ข้าพเจ้า(ชื่อผู้ตั้งอธิษฐานจิต) ขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอกราบขออาราธนาเมตตาบารมีหลวงปู่ดู่ ขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตาอารธนาบารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์
บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทุกพระองค์
โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต

ขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ
อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้นพรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดย
ทั่วทั้งแสนหมื่นโกฎิจักรวาล

เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับลูกโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4 พระยายมราชพร้อมบริวารโดยทั้งหมด พระศรีสยามเทวาธิราชโดยทุกๆพระองค์

วีรบุรษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลาย
ฤาษีและดาบสทั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยทุกๆจังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
พระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา พระเพลิง พระพาย พญาครุฑพร้อมบริวาร
พญานาคพร้อมบริวาร คนธรรพ์ ชาวเมืองลับแล สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลูกได้เคยไปอธิษฐานไว้

ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายที่ลูกได้เอ่ยถึงมาร่วมสวดบทพระมหาจักรพรรดิพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังอานุภาพบารมี แห่งบทสวดพระบรมมหาจักรพรรดิอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญพระคาถานี้มีเคล็ดลับอยู่ที่ให้สวดตามกำลังวัน

เช่น ถ้าเริ่มสวดตรงกับวันอาทิตย์ก็สวดพระคาถา 6 จบ
วันจันทร์ก็สวดพระคาถา 15 จบ
วันอังคารสวดพระคา 8 จบ
วันพุธสวดพระคาถา 17 จบ
วันพฤหัสบดีสวดพระคา 19 จบ
วันศุกร์สวดพระคาถา 21 จบ
วันเสาร์สวดพระคา 10 จบพระคาถามหาจักรพรรดิ

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะปูเชมิ

พระคาถาสำหรับแผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณ และเชิญพระเข้าตัว

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพะลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ( 5 จบ )

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ ( 1 จบ )

(ให้อธิษฐานจิตแผ่บุญไปทั่วทั้งสามโลกธาตุภพภูมิทั้งหมดทั้งมวล รวมทั้งบิดามารดา ญาติ เทวดารักษาตัว เจ้ากรรมนายเวร ฯลฯ และส่งวิญญาณ)

เคล็ดลับที่ไม่ลับการตั้งจิตอธิฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครอบคลุมชีวิตทุกด้านของหลวงปู่ดู่
หาใช่ ขอแก้วแหวน เงิน ทอง ชื่อเสียง ลาภ ยศ ขอให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง สติปัญญา ตลอดจนสุขภาพ ครอบครัวที่อบอุ่นหลวงปู่ดู่ท่านสอนให้อธิฐานสั้นๆ แต่ครอบคลุมสั้นๆ ไปเลยว่า

“ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์”

เพราะ “ความดี” คือที่สุดแห่งความปรารถนาทั้งปวงครอบคลุม ทั้งเรื่องทรัพสินเงินทอง ลาภ ยศ
เกียรติยศทั้งปวง มีคนรักคนเมตตา สติปัญญาดีไม่มีอุปสรรค เข้าถึงความเจริญทั้งปวง

ส่วน “ไม่มีความทุกข์นั้น” หมายถึงการตัดสิ่งไม่ปรารถนาทุกประการออกไปหมดทุกอย่าง
ไม่มีทุกข์นั้นหมายถึง ไม่มีโรค ไม่มีภัย ไม่มีเคราะห์ ศัตรู ใดๆมาแผ้วพานทำให้จิงใจเศร้าหมอง

การขอ “ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์” มีคุณค่าลึกซึ้งที่ว่า ถึงแม้จะได้พรและประสบผลจนร่ำรวยได้จริง ประสบพบความทุกข์ เช่นโรคภัย หรือ ไม่มีสติปัญญาไปเล่นพนันนั้น
เงินที่ได้มานั้นก็จะหมดไป และประสบพบแต่ความทุกข์อยู่ดี
หรือแม้แต่จะมีลาภยศ ตำแหน่งบริวารดีสักเพียงไร หากนำอำนาจที่ได้มานั้นไป ใช้ในทางมิชอบ
กดขี่ ข่มเหงคนอื่น สุดท้ายก็หนีไม่พ้นอบาย

การ “ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์” จึงเป็นพรอันสำคัญสูงสุด และผู้ที่ได้รับต้องมีมานะสติปัญญาที่จะรู้ว่าความดีที่ได้รับนั้น ต้องเอาไปใช้ในทางชอบจึงบังเกิดผลมงคลสูงสุดแก่ชีวิตขอให้มงคลจงอยู่แก่ท่าน ความร่ำรวยมั่นคั่ง โชคลาภจงมีแก่ท่านเทอญ

ท่านสามารถเลือกซื้อหินมงล สร้อยข้อมือมงคล ราคาถูกได้ที่ร้านมงคลตามลิ้งข้างล่างได้ค่ะ

https://shopee.co.th/mongkondgemstone

หรือเลือกซื้อได้โดยตรงที่ร้านหินมงคล

https://mongkond.com/

🔻🔻ติดตามเรา🔻🔻
– Youtube: https://tiny.cc/mongkond
– Facebook: https://facebook.com/mongkondTH/
– Twitter: https://twitter.com/MongkondTH
– Website: https://mongkond.com

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Leave a Reply