ออบซิเดียน (Obsidian)

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Last Updated on 15 December 2023ออบซิเดียน

ออบซิเดียน

ออบซิเดียน ที่มีความแวววาวคล้ายแก้วและมีสาระสำคัญสีดำเข้ม เป็นหินที่ทรงพลังและปกป้องซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว รู้จักกันในชื่อ ‘หินกระจก’ ซึ่งเผยให้เห็นความจริงภายใต้รูปลักษณ์ภายนอก ส่งเสริมการไตร่ตรองตนเอง และเปิดเผยความเข้าใจที่ซ่อนเร้น ในมือของวัฒนธรรมโบราณตั้งแต่ชาวแอซเท็กไปจนถึงชาวมายันและที่อื่นๆ ออบซิเดียนได้ถูกสร้างขึ้นเป็นกระจก อาวุธ และเครื่องมือทำนาย เชื่อกันว่ามีคุณสมบัติวิเศษที่มีศักยภาพด้วยความสามารถในการป้องกันความคิดเชิงลบ ให้สายดิน ดูดซับพลังงานที่เป็นอันตราย และเชื่อมต่อกับจักระรากเพื่อความมั่นคง

พลังของออบซิเดียนแผ่ขยายไปสู่จิตวิทยา ประโยชน์; มันเป็นหินแห่งการควบคุมตนเอง ความยืดหยุ่น และการมองการณ์ไกล ว่ากันว่าออบซิเดียนช่วยทำความสะอาดด้านเงา นำความโกรธและความอิจฉามาสู่ภายนอกเพื่อปลดปล่อย ตลอดประวัติศาสตร์ หมอผีและหมอผีใช้ออบซิเดียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันการโจมตีทางจิตและอันตรายทางอารมณ์ ยังมีสาเหตุมาจากคุณสมบัติที่เป็นสายดินซึ่งสามารถช่วยให้คนเรายึดถือในช่วงเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายได้

ในการรักษาด้วยคริสตัลร่วมสมัย ออบซิเดียนมีชื่อเสียงในด้านพลังงานที่แข็งขันซึ่งช่วยป้องกันการปฏิเสธและความเกลียดชัง กล่าวกันว่าส่งเสริมความชัดเจน ความแข็งแกร่ง และความอดทน ช่วยให้ผู้ถือตระหนักถึงจุดยืนในชีวิต และเผชิญกับอนาคตด้วยความยืดหยุ่น เชื่อกันว่าออบซิเดียนช่วยดึงความเครียดทางจิตและความตึงเครียด และถูกนำมาใช้เพื่อทำให้จิตใจกระจ่างแจ้ง และเพื่อขจัดความสับสนและความเชื่อที่บีบรัด

หินไหมเศรษฐี Promotion Bannerพลังอำนาจของออบซิเดียน
ออบซิเดียน ได้รับการยอมรับจากคุณสมบัติที่เป็นสายดิน เชื่อมโยงพลังงานแห่งจิตวิญญาณเข้ากับระนาบทางกายภาพ และให้การสนับสนุนในระหว่างการเปลี่ยนแปลง
เป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถป้องกันการคิดลบ โดยให้ออร่าป้องกันที่สามารถป้องกันการโจมตีทางจิตและดูดซับพลังงานเชิงลบได้
ว่ากันว่าหินนี้กระตุ้นการเติบโตในทุกระดับ กระตุ้นให้เกิดการสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักและเปิดโลกทัศน์ใหม่
ออบซิเดียน เชื่อกันว่าส่งเสริมการเยียวยาทางอารมณ์ โดยช่วยแก้ไขและรักษาบาดแผลทางอารมณ์จากอดีต
ถือว่าช่วยส่งเสริมการคิดที่ชัดเจนและมีเหตุผล และมักใช้เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่ยากลำบาก

 Article Id: THA6V185Cgemstone
ออบซิเดียน (Obsidian)

image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF